OP HET PODIUM MET NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

Over NAH-ja!

  • Blog

Missie

NAH-ja! wil mensen met NAH de kans bieden om via theater en spel hun leven met niet-aangeboren hersenletsel te beleven en zichtbaar te maken aan een breed publiek. Daarbij willen we laten zien wat NAH betekent bij het functioneren in de maatschappij. 

Visie en werkplan

Via theater werkt NAH-ja! aan beleving, bewustwording, persoonlijke groei en kennisoverdracht. Dat doen we als volgt. 

Productie van theatervoorstellingen

We maken jaarlijks een theatervoorstelling van hoge artistieke kwaliteit die drie keer wordt opgevoerd in regionale theater(s) in Zuid Oost Brabant voor ongeveer 200 bezoekers per voorstelling. Deze voorstelling wordt door een professionele regisseur begeleid. De spelers zijn mensen met NAH en mantelzorgers van mensen met NAH. Achter de schermen zijn ook mensen actief zijn die geen directe relatie hebben met iemand met NAH. Inzet is dat er een nabespreking aan de voorstelling gekoppeld wordt.

Voorlichting

NAH-ja! kan door organisaties worden ingeschakeld voor bijeenkomsten in de regio of daarbuiten. De voorstelling kent een aantal onderdelen (sketches) die als specifiek onderdeel ingezet kunnen worden bij lezingen, symposia en presentaties voor bijvoorbeeld huisartsen, mantelzorgers of verpleegkundig personeel. De documentaire 'Een ander hoofd' kan in combinatie hiermee worden afgespeeld. 

Inspiratiebron voor andere regio’s

Regio’s die ook aan de slag willen met het maken en opvoeren van een theatervoorstelling door mensen met NAH, helpt NAH-ja! graag op weg.

Lees de reacties op de bijdrage van NAH-ja! tijdens bijeenkomsten