OP HET PODIUM MET NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

Voorlichting over NAH

  • Blog

Nijmegen (Brakkenstein), februari 2024

Wauw! Wat een mooi initiatief: een NAH-theatergroep. Wij, als 3 studenten van de HAN in Nijmegen, gaan hier als afstudeeronderzoek mee aan de slag. Bij andere NAH-theatergroepen, zoals NAH-ja, hebben we gezien hoe waardevol dit is voor de deelnemers en omgeving. Het uitwisselen van ervaringen en deze delen met anderen zorgt voor meer begrip.

Om ons project in te leiden hebben we de documentaire ‘Een ander hoofd’ laten zien aan geïnteresseerde bewoners uit de wijk Brakkenstein. Achteraf hebben we besproken wat dit met de mensen deed en zijn er mooie woorden en ervaringen uitgewisseld. Extra bijzonder was dat Petra, van de NAH-ja groep, hierbij aanwezig was. Ze stond open voor vragen en deelde heel open haar ervaringen met NAH en de theatergroep. Al met al was de middag een succes! Petra, heel erg bedankt voor je bijdrage hieraan!

Gwen, Mohammed en Annick (HAN-studenten)

Nascholing kaderhuisartsen GGZ, oktober 2023

Op 26 oktober 2023 verzorgde NAH-ja! de nascholing ‘Het beschadigde brein’ voor 30 kaderhuisartsen GGZ in Winterswijk. We speelden scènes uit onze voorstelling, waarna Wilco Giessen (gastspreker) uitleg gaf over hulpmiddelen om te blijven bewegen. Hierna volgde een interactief nagesprek met de huisartsen. Het werd een zeer waardevolle middag! Deze bijeenkomst werd door de huisartsen met een gemiddelde 8 beoordeeld.

Persoonlijk behaalde leerdoelen genoemd in de evaluatie:

  • Meer stilstaan bij het effect van NAH op de patiënt en het gezin; familie actief betrekken
  • Rol huisarts tijdens en na de revalidatie: nog lang na een event is begeleiding nodig met name bij naar huis gaan
  • Tikje alerter zijn bij burnout klachten; aandacht voor NAH bij onduidelijke klachten
  • Herstel van NAH is net als topsport
  • Steunende gesprekken met mensen met NAH, Breinlijn, lotgenoten
  • Sociale kaart met mailadressen
  • Elke gemeente heeft een andere vergoeding
  • Slachtoffer zit in een systeem waar je als huisarts ook aandacht voor moet hebben
  • De hulpmiddelen en het doorzettingsvermogen zijn bepalend voor je toekomst